Personiskās izziņas sesijas

Individuāls un komandu ceļojums sevis izzināšanā. Sesijas tiek pielāgotas konkrētajām situācijām un vērstas uz sevis apzināšanos, savas personiskās misijas un vērtību noteikšanu, kā arī konkrētu lēmumu pieņemšanu.

Pasākumu laikā izmantojam dažādas sevī iedziļināšanās tehnikas, piemēram pārdomas klusumā, vadītu meditāciju, bungu ceļojumus u.c.