Individuālā mērķtiecība

Dažāda veida pasākumi, lai radītu augstāku pārliecību par saviem spēkiem un personiskus pozitīvos apliecinājumus. 

Pasākumi var ietvert ķieģeļu vai dēļu laušanu ar kailam rokām, armatūras stieņa liekšanu vai bultas salaušanu ar neaizsargātu ķermeni. Pasākumu būtība ir radīt un iekodēt pozitīvu attieksmi, kas vērsta uz “es varu!”

Līdzšinējo dalībnieku vidū ir uzņēmēji, visu līmeņu vadītāji un profesionāļi, profesionāli sportisti un daudzi citi,  kas vēlas augt personiski.